جدول لیستوفر آرماتوربندی

جدول لیستوفر آرماتوربندی
قیمت: 2,500 تومان
جدول لیستوفر آرماتوربندی عموما جهت دانشجویان رشته ساختمان و اساتید و مهندسین کارگاههای ساختمانی و دفتر فنی مهندسین مشاور کاربرد فراوان دارد .

برنامه لیستوفر آرماتوربندی تحت نرم افزار اکسل می باشد و شامل موارد زیر می باشد:
1- محاسبه وزن کل آرماتور به تفکیک سایزبندی
2-محاسبه وزن آرماتور به صورت کلی
3-محاسبه طول میلگرد مصرفی پروژه به تفکیک سایزبندی

لیستوفر چیست؟
لیستوفر جدولی است که معمولاً برای آرماتور و سازه های فولادی تهیه می شود. مثلاً در نقشه های اجرایی سازه های بتنی لیستوفری از آرماتورها تهیه می شود. برای مثال، ذکر می شود که آرماتور نمره 8 با طول 160 سانتیمتر به چه تعداد به کار رفته و در نهایت طول کل را می دهد و برای آرماتور نمره 10 و ….
یکی از کاربردهای لیستوفر، کمک به کارگاه آرماتوربندی برای قطع و خم آرماتورها می باشد. یکی دیگر از کاربردهای لیستوفر کمک به متره کننده می باشد.

روش کار این برنامه
فقط کافیست مطابق لیستوفر نقشه خود، اعداد را به روشهای زیر وارد نمائید:
1-پوزهای آرماتور را در اولین ستون سمت چپ از بالا به پائین وارد نمائید( شماره پوز آرماتور)
2-در ستون دوم سایز میلگرد را به میلیمتر وارد نمائید مثلا نمره  12
3-در ستون سوم طول میلگرد از پوز مربوطه را وارد نمائید
4-در ستون چهارم تعداد میلگرد از پوز مربوطه را وارد نمایید
بعد از این مرحله مشاهده می نمائید که برنامه به صورت خودکار طول هر سایز میلگرد را در ردیف مربوطه نمایش خواهد داد و در پائین جدول نیز طول و وزن به تفکیک سایز میلگرد و وزن کلی تمام سایزهای مختلف نیز محاسبه می شود.

سایزهای آرماتور محاسباتی از میلگرد 4 الی 32 می باشد.

این برنامه یک جدول کامل و جامع جهت پیمانکاران ساختمانی جهت برآورد هزینه و مهندسین عمران جهت محاسبه وزن آرماتور پروژه خود به تفکیک و یا تهیه نقشه های ازبیلت بسیار کاربرد دارد. 

خرید

دانلود کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

خرید فایل word جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دریافت فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

خرید پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دریافت نمونه سوال جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

خرید پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دانلود مقاله جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دریافت مقاله جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

خرید فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دانلود تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

خرید مقاله جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دانلود فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از download

دانلود مقاله جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

خرید پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دریافت فایل word جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

خرید نمونه سوال جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دریافت فایل word جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود فایل word جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

خرید فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دریافت فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

خرید کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از www

دانلود مقاله جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دریافت پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

خرید فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دریافت کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

خرید تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دریافت تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

خرید فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

خرید فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود نمونه سوال جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از pdf

دانلود کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دریافت فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

خرید نمونه سوال جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

خرید فایل word جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دریافت فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دریافت فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دانلود کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از word

دریافت تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دانلود مقاله جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دانلود فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

خرید تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دانلود پروژه جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دریافت کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دانلود فایل word جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دریافت مقاله جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دانلود فایل جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دریافت فایل pdf جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

خرید کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دانلود کارآموزی جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

دریافت فایل word جدول لیستوفر آرماتوربندی از free

خرید تحقیق جدول لیستوفر آرماتوربندی از free


مطالب تصادفی